Themadagdeel/ Dubbel college wetenschap | filosofie – Is de zorg om privacy in het informatietijdperk terecht?

Woensdag 8 december 10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek BiblioRura (Roermond)

Themadagdeel/ dubbelcollege regionale kunstgeschiedenis – Internationale topkunstenaars in Limburg

Donderdag 21 oktober 19:30 uur
Bibliotheek Meerssen

Themadagdeel/ dubbelcollege regionale geschiedenis – De Heerlense Vroedvrouwenschool

Zondag 10 oktober 14:00 - 16:00 uur
Bibliotheek SCHUNCK (Heerlen)
Back to top